Velkommen til Regnbuen
"En stor familie"

En børnehave hvor leg og oplevelser
i trygge rammer præger hverdagen.

Leg, bevægelse og megen sjov i
Regnbuen tilgodese det enkelte
barns udvikling og behov.

 


Billeder

 os

ksperimentere

ode kostvaner

ærmiljø

evægelse

dvikling

rfaring

atur

 


Design: